VERON A63
Friese Wouden
____________

 

Afdelingsstation

PI4EME

Onder de call PI4EME ontplooit de VERON afdeling Friese Wouden diverse activiteiten:

Inpraatstation voor de Friese Radio Markt (mei)
JOTA (oktober)

Verder is de call beschilbaar voor diverse andere activiteiten, als daartoe behoefte is. Gebruik dient vooraf te worden aangevraagd en goedgekeurd. Hiervoor neemt U kontakt op met het het bestuur.

Nieuwe Contest Call is PI4M *

Onlangs heeft de contestgroep in overleg met het afdelingsbestuur een nieuwe call aangevraagd die alleen zal worden gebruikt in contesten. Er is gekozen voor de call PI4M. Deze is korter en daardoor gemakkelijker te gebruiken in contesten. De afdelingscall PI4EME blijft gewoon gehandhaafd voor de overige afdelingsactiviteiten. Ga naar PI4M