Foto impressie van de VHF velddagen 2011 van de VERON A63 onder de call PI4EME. Locatie: Beetsterweg, Beetsterzwaag.

Stations: 6m, 2m en 70cm. Foto's: Frank - PF5T en Patrick - PD2PC. Tekst: Kor - PA0KDV

deeerstevelddagmedewerkerheeftzichalopgesteld_small.jpg patrickpd2pcmonteertderotorkabelvoorde2mmast_small.jpg korpa0kdvlendickpa1dermonterende2mbeamopderotor_small.jpg de2mvoorversterkerwordtvastgezet_small.jpg
endeh100kabelnaardeshackwordtaangesloten_small.jpg nogwatlaasteafwerkingvandekabelsrondderotor_small.jpg voorbereidingvandelierenextratrekontlastingen_small.jpg qrplenrobertpd2rvhrontwarrenderotorkabelvoor2m_small.jpg
korpa0kdvneemtevenpauze_small.jpg hehedekabelszittenvastfrankpf5tlenpatrickpd2pcr_small.jpg de2mantennerotorvoorversterkerenkabels_small.jpg ehjawaarisdieanderemeuknou_small.jpg
deovertolligerotorkabelwordtkeurigopgeroldzoalseenzeemanrobertpd2pcbetaamt_small.jpg ennuderotorinde2mschackaanlsuiten_small.jpg delierisklaarvoorhetzwarewerk_small.jpg nogeveneenlaatsteinspectie_small.jpg
delierkabelwordtgekoppeld_small.jpg korpa0kdvheefthetinternetklaardraadlozeaanvoerendistributieophetkamp_small.jpg patrickpd2pcsluitderotorbedieningaanopzoeknaardejuisteadernummertjes_small.jpg jellepd4dxmeteentrussmastdeelopwegnaarde6mlocatie_small.jpg
Page:[1] [2] [3] [4]

Photo album created with Web Album Generator